Tradespec s.r.o.

Tradespec s.r.o. založená v roku 1999 je spoločnosť  zameraná na konzultácie a vytvorenie nových osnov medzinárodného obchodu, prípadne vylepšenie a efektívne prepracovanie prebiehajúcich procesov v medzinárodnom obchode s novými  poznatkami colnej a teritoriálnej politiky ako aj potrieb a zamerania sa  regiónov a odlišnosti kontinentov. Taktiež sa zaoberá celosvetovou logistikou v námornej ,leteckej a kamiónovej doprave na všetkých stupňoch.

Spravovanie:   1/ Verejny colny sklad -uskladnenie časovo neobmedzené

                         2/  sklad pre dočasne uskladnenie tovarov   max 90dni

                         3/ Daňovy sklad -  vyroba vyživovych doplnkov  /v pozastavení  Spotrebnej  dane /

rozvijajúca sa činosť a výskum:

Vývoj biotechnológie na spracovanie prírodných extraktov do formy výživových doplnkov , ako aj možnosti aplikácie nanočastíc biomaterialov  vo farmaceutickom priemysle . 

Vývoj a výskum  ekologicky čistými metódami ako je Super Fluidna Extrakcia, extrakcia   antoxidantov- antokyanov a flavanoidov  a   kombinovaných variácii týchto látok potrebných k regenerácii a posilnení imunitného systému pri vytváraní ochranného štítu  pred vytváraním zápalových ložísk ,chronického zápalu tkaniva a následné nádorových ochorení .

Vylepšenie efektívnej extrakcie  pre biotechnológie, využitie elektro-impulzov pri otváraní membrán olejovitýych bylin , pri vývoji prototypu multivýživoveho doplnku.