Automatizácia v energetike

Elektrina sa stáva cestou k udržateľnému energetickému systému. Pre splnenie tejto výzvy sú potrebné nové prístupy a nové technológie. Siemens ponúka riešenie svojimi inovatívnymi produktami, riešeniami a službami, jedinečným know-how a odbornými znalosťami globálneho trhu s energiou.

Automatizácia v energetike

  • Elektrické ochrany
  • Komunikačné systémy pre energetické siete
  • Kvalita energie
  • Riadiace systémy
  • Servis zariadení pre automatizáciu
  • Kvalita energie