Výskum aplikácie optimálnych algoritmov riadenia a odhadu na vnorené mikroradiče, vývoj aplikácií algoritmov na hlboko vnorené výpočtové prostriedky, prototypizácia spätnoväzobného riadenia, aplikácie nelineárneho odhadu na výpočtové prostriedky v reálnom čase

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac