Získajte bližšie informácie o možnosti aplikovať superodpočet v súvislosti s inzerátom:

Výskum aplikácie optimálnych algoritmov riadenia a odhadu na vnorené mikroradiče, vývoj aplikácií algoritmov na hlboko vnorené výpočtové prostriedky, prototypizácia spätnoväzobného riadenia, aplikácie nelineárneho odhadu na výpočtové prostriedky v reálnom čase.

Odoslaním formulára som si vedomý (á), že spoločnosť ZEP s.r.o., môže spracúvať moje osobné údaje, uvedené vo formulári, na účely vybavenia mojej požiadavky a pre prípadné uzavretie zmluvy. Oboznámil (a) som sa so svojimi právami v sekcii Ochrana osobných údajov.