Hľadáme partnerov v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov energií

Hľadáme partnerov ktorí by boli schopní pomôcť so softvérovým a hardvérovým vybavením učební a laboratórií ako reklamnú podporu Vašej spoločnosti, alebo partnerov s technológiami a prevádzkami vhodnými na jednodňové exkurzie pre študentov s výkladom.

Zároveň hľadáme partnerov pre poskytnutie dát pre publikovanie Vašich výsledkov v odborných a vedeckých časopisoch.

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac