Dodávanie podkladov z praxe pre tvorbu databáz

Hľadáme poskytovateľov dát z praxe pre ďalšie spracovanie. (ÚZZ - OMZZ)

Potenciál k využitiu superodpočtu

Zistiť viac