Odborné podnety pre pracovné komisie APZ

Ak má vaša spoločnosť záujem angažovať sa v medzirezortnom pripomienkovom konaní, váš odborník nás môže kontaktovať a my tento podnet posunieme príslušnej pracovnej komisii. 

Prioritné oblasti nášho záujmu: školstvo, digitalizácia, Priemysel 4.0, veda, výskum a inovácie, RIS3, zákonník práce, mzdová politika štátu, dovoz pracovníkov zo zahraničia, kolektícne zmluvy, rekvalifikácie, dane a odvody, BOZP, odpady, voda, pôda, ovdzušie, energetika, elektromobilita, infraštruktúra a výstavba.

Pracovné komisie APZ: Podnikateľské prostredie, Práca, sociálne veci a BOZP, Veda, výskum a inovácie, Vzdelávanie, Životné prostredie a energetika.