Rokovala tripartita: Stanovisko APZ k návrhu ministerstva zvýšiť minimálnu mzdu na 623 eur

Minister práce Milan Krajniak prezentoval svoj návrh aj na tlačovej konferencii po rokovaní tripartity. Minister práce Milan Krajniak prezentoval svoj návrh aj na tlačovej konferencii po rokovaní tripartity.

APZ považuje návrh ministra práce Milana Krajniaka za kompromis, s ktorým sa nedá stotožniť
na 100 %, no dá sa akceptovať.

„Ministerstvo práce neprijalo požiadavky Asociácie priemyselných zväzov, resp. sociálnych partnerov na strane zamestnávateľov, tak, ako boli predložené, a preto nemôžeme hovoriť o jednoznačnej spokojnosti. Návrh ministra však považujeme za výsledok sociálneho dialógu zohľadňujúci súčasný stav ekonomiky,“ uviedol Andrej Lasz, generálny sekretár APZ.

Priemyselné zväzy zároveň oceňujú, že sa o výške minimálnej mzdy konštruktívne rokovalo niekoľko mesiacov so zapojením všetkých sociálnych partnerov.

Prezident APZ Alexej Beljajev na tlačovej konferencii po rokovaní tripartity uviedol, že sociálny dialóg by sa mal v každom prípade vrátiť tam, kam patrí, a teda na podnikovú úroveň. „Každý vidí, že sociálny zmier na Slovensku funguje a medzi zamestnávateľmi a zamestnancami sú korektné vzťahy bez nezhôd. Odborové organizácie na podnikovej úrovni sú už natoľko fundované, že sa so zamestnávateľmi vedia dohodnúť samostatne,“ poznamenal. 

Návrhy APZ k výške minimálnej mzdy na rok 2021 predložené na rokovaní HSR SR:

  1. Ponechať v platnosti účinné znenie § 8 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, ktorým výška minimálnej mzdy podľa zákona dosiahne úroveň 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca. Minimálna mzda pre rok 2021 tak bude predstavovať sumu 656 eur. V prípade usmernenia EÚ, ktoré by odporučilo určovanie minimálnej mzdy z mediánovej mzdy, však požadujeme záväzok zmeny znenia automatického výpočtu v budúcnosti.

 

  1. Odpojiť mzdové zvýhodnenia (príplatky) od minimálnej mzdy a ich nominálnu výšku zmraziť na úrovni platnej pre rok 2020 a to na najbližšie 3 kalendárne roky (2021 - 2023). Zároveň požadujeme zrušiť minimálne mzdové nároky v zmysle § 120 Z. z. Zákonník práce a zachovať minimálnu mzdu ako jedinú a najnižšiu úroveň mzdového ohodnotenia na Slovensku. Minimálne mzdové nároky ako stupne náročnosti práce požadujeme ponechať výlučne na kolektívnom vyjednávaní a posilniť tým postavenie podnikových kolektív zmlúv.

 

  1. Ustanoviť nezdaniteľnú časť základu dane ako 80 % z minimálnej mzdy, čím by jej výška pre rok 2021 predstavovala sumu 6.297,60 eur, resp. 524,80 eur mesačne.