Zamestnávatelia: Povinné testovanie u veľkých firiem sprevádza chaos

Zamestnávateľské zväzy adresovali na hlavného hygienika spoločný list, v ktorom vyzývali na dobrovoľnosť tohto opatrenia a na čo najskoršie zodpovedanie najdôležitejších otázok. Odpoveď nedostali.

Viac na:

https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/573101-zamestnavatelia-povinne-testovanie-u-velkych-firiem-sprevadza-chaos/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss