ELKON 2018 bude najmä o výhodách vzájomnej spolupráce firiem

Elektrotechnická konferencia ELKON 2017 Elektrotechnická konferencia ELKON 2017

Po dvoch úspešných ročníkoch sa členovia Zväzu elektrotechnického priemyslu SR, ale aj odborníci z iných odvetví priemyslu, stretnú na Elektrotechnickej konferencii ELKON 2018. Tretí ročník sa uskutoční 18. – 19. októbra vo Vígľaši. Nosnou témou konferencie je spolupráca priemyselných podnikov a výhody, ktoré môže priniesť malým i veľkým firmám v mnohých oblastiach.

Na Elektrotechnickej konferencii ELKON 2018 zväz predstaví a uvedie do prevádzky svoj nový projekt – webový portál spolupracuj.me na podporu spolupráce a podnikania priemyselných podnikov. V prvej fáze slovenských, zväz však má ambíciu osloviť aj firmy z V4. 

Portál bude fungovať ako pomyselný uzol, ktorý spojí firmu s firmou bez ohľadu na počet zamestnancov, objem výroby či miesto pôsobenia. Bude možné na ňom ponúkať svoje produkty a služby, nájsť obchodného partnera či odberateľa, zákazníka alebo priestor pre ďalší rast. Užívateľom umožní riešiť i praktické problémy, napríklad s dodávkami materiálu, služieb, aplikovaným výskumom, praktickými problémami vo výrobe a mnohé iné.  Možná bude aj spolupráca s katedrami technických univerzít.

Ide o komplexný, ale jednoduchý nástroj na výrobnú, vývojovú a obchodnú spoluprácu. Webový portál bude fungovať ako virtuálna zasadačka, do ktorej môže vstúpiť ktorýkoľvek podnikateľ a rokovať s partnerom, ktorý ho zaujme svojou ponukou a naopak. Cieľom je zjednodušiť firmám hľadanie nových príležitostí a riešenie každodenných problémov a výziev.

Okrem predstavenia portálu budú súčasťou dvojdňovej konferencie interaktívne semináre uznávaných odborníkov z praxe. Tematicky nadviažu na samotný portál a podnikateľom poradia, aké sú ich ďalšie možnosti na zvýšenie efektivity práce prostredníctvom spolupráce. Na všetkých sa veľmi tešíme. Slovo počas seminárov už tradične dostanú aj návštevníci konferencie. Budú si môcť vymeniť vlastné skúsenosti a navzájom sa inšpirovať. Prvý konferenčný deň vyvrcholí networkingovým večerom.

Prvý ročník konferencie zorganizoval Zväz elektrotechnického priemyslu SR v roku 2016 pri príležitosti 25. výročia vzniku. Bol venovaný najpálčivejším témam elektrotechnického priemyslu. Hlavnou témou ostatného ročníka bola SWOT analýza elektrotechnického priemyslu SR.