Digitálne pripravení v ústrety automatizácii

Pracovné miesta sa vplyvom automatizácie zmenia. Snímka: www.pexels.com Pracovné miesta sa vplyvom automatizácie zmenia. Snímka: www.pexels.com

Stojíme pred bránami štvrtej priemyselnej revolúcie, ktorá so sebou prináša veľké zmeny a výzvy. Je Slovensko prichádzajúcimi zmenami ohrozené? A sme na tieto výzvy pripravení?

(Článok vznikol v spolupráci s časopisom Monitor hospodárskej politiky. Celé znenie TU)

Pracovné miesta sa vplyvom automatizácie zmenia. V krajinách OECD je v priemere pre 34 % pracovných miest možné automatizovať viac ako polovicu pracovnej náplne. Technologický pokrok so sebou nevyhnutne prináša inovácie. Inovácie ľuďom prácu uľahčujú, urýchľujú, zvyšujú ich produktivitu. Problém nastáva, keď nové nástroje, zariadenia, softvéry či aplikácie prácu ľudí nahrádzajú. Automatizácia vo väčšine prípadov neohrozuje pracovné miesto ako také, ale nahrádza časť jeho náplne.

Na Slovensku je v súčasnosti možné automatizovať viac ako polovicu výkonov pri 46 % pracovných miest, je to najviac spomedzi krajín OECD

OECD minulý rok vo svojom riporte „The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries“ odhadla, že v 28 krajinách OECD je s vysokým rizikom možné automatizovať 9 % pracovných miest. Vysoké riziko automatizácie znamená, že pri pracovnej pozícii je možné nahradiť viac ako 70 % jej náplne. Týmto spôsobom je vysoko ohrozených až 12,2 % rakúskych pracovníkov, najmenší je ich podiel v Južnej Kórei, len 6 %. Slovensko je v tomto ohľade na šiestom mieste s 10,7 % pracovných síl vysoko ohrozených automatizáciou.

S Čechmi vedieme rebríček v kategórii podiel pracovnej sily označenej ako signifikantne ohrozenej automatizáciou. Automatizáciou signifikantne ohrozené pracovné miesto znamená, že je možné nahradiť od 50 % do 70 % jeho úkonov. V prípade Česka aj Slovenska je takto ohrozených až 35 % pracovných miest, čo je výrazne viac ako priemer 28 krajín OECD, teda 25 %.

V súhrnnom ukazovateli Slovensko rebríček krajín OECD vedie

Na Slovensku je pri 46 % pracujúcich možné nahradiť viac ako polovicu ich výkonov. Po sčítaní predošlých ukazovateľov ohrozenosti automatizáciou zisťujeme, že Slovensko je spomedzi sledovaných 28 krajín ohrozené najviac. V tesnom závese je Česko s 45,5 %, Taliansko s 43,5 % a Nemecko s 43 % pracovných miest minimálne signifikantne ohrozených automatizáciou. Priemer 28 hodnotených krajín OECD je 34 %. Môžeme teda usúdiť, že Slovensko je zmenami, ktoré prinesie štvrtá priemyselná revolúcia, výrazne ohrozené. 

V indexe pripravenosti NRI sme sa zlepšili o 64 miest, patrí nám priečka 47 zo 142 hodnotených krajín

Na hodnotenie pripravenosti krajiny na technologické zmeny použijeme takzvaný „The Networked Readiness Index“ (NRI), alebo aj Index sieťovej pripravenosti, ktorý od roku 2012 pripravuje Svetové ekonomické fórum. Index NRI meria schopnosť krajiny využiť nadchádzajúce informačno-technologické zmeny na zvýšenie svojej konkurencieschopnosti a na zlepšenie životnej úrovne v krajine. Vyhodnocuje 57 ukazovateľov od politického, regulačného, inovatívneho prostredia, cez pripravenosť a dostupnosť modernej infraštruktúry, rovnako aj jej využívanie domácnosťami, firmami a vládou, až po ich celkový vplyv na ekonomickú a sociálnu sféru.

Slovensko v roku 2016 obsadilo v rebríčku sieťovej pripravenosti z celkovo 142 krajín 47. miesto. Od roku 2012, keď sa uskutočnili prvé merania, došlo v rámci 142 krajín k pozitívnemu posunu Slovenska o 64 miest. Pri porovnaní s 28 krajinami OECD sme sa za 4 roky vyšvihli o dve priečky z posledného miesta z roku 2012 na tretiu pozíciu od konca.

Nepripravení sú prichádzajúcimi zmenami ohrození viac

Krajiny, ktoré sú na technologické zmeny pripravené slabšie, respektíve dosahujú nižšie skóre v Indexe pripravenosti NRI, majú vyšší podiel pracovných miest ohrozených technologickými zmenami. Slovensko je výrazne ohrozené a slabšie pripravené.

Technologické zmeny prichádzajúce so štvrtou priemyselnou revolúciou budú mať výrazný vplyv na to, ktoré krajiny budú v budúcnosti úspešné. Slovenský trh práce čaká veľká výzva. Pre 46 % pracovných miest je viac ako polovica pracovnej náplne nahraditeľná automatizáciou. Dáta zo Svetového ekonomického fóra a z OECD naznačujú, že v porovnaní s vybranými 28 krajinami OECD pripravení na štvrtú priemyselnú revolúciu zatiaľ nie sme. Avšak priemyselná revolúcia neprichádza zo dňa na deň. Preto je pozitívne zistenie, že Slovensko sa v Indexe sieťovej pripravenosti posúva najrýchlejšie.