OPII-MH/DP/2020/11.3-25

Dátum ukončenia 31.08.2020, 30.11.2020
Celková suma 50 000 € - 200 000 €
Zdroj financovania EŠIF
Oprávnený žiadateľ Súkromný sektor
Veľkosť oprávneného žiadateľa MSP
Tematická oblasť Nákup technológií a softvéru, Výskum a vývoj
Link / zdroj https://www.nebotra.com/vyzvy/  

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra zameranú na podporu rozvoja podnikania mikro-, malých a stredných podnikov a spolupráce so strednými odbornými školami vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja. Na výzvu je vyčlenených 10 milión eur, pričom žiadatelia môžu získať príspevok 50-tisíc až 200-tisíc eur.

Cieľom výzvy je zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja s cieľom podnietiť ich spoluprácu so SOŠ v oprávnenom regióne.

Podporené budú projekty zamerané na uvedenie nových alebo inovovaných výrobkov, procesov či služieb na trh.

Termín uzávierky prvého kola výzvy je 31.08.2020.
Oprávnení žiadatelia: mikro, malé a stredné podniky (MSP)
Intenzita: Max. 90%