Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020"

Cieľ PP H2020 - Podpora prípravy projektov H2020, v ktorých žiadateľ vystupuje v pozícii koordinátora
Sprostredkovateľský orgán APVV
Dátum vyhlásenia 29.3.2018
Dátum ukončenia 31.10.2018
Link / zdroj http://www.apvv.sk/grantove-schemy/programy/pp-h2020.html?tab=call  

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu „Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020“ podľa § 12 ods. 2b zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením PP H2020.