Zväz logistiky a zasielateľstva SR

Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky združuje významné slovenské logistické a zasielateľské spoločnosti.

Dátum vzniku: 25.4.1992 

Členstvo ZLZ SR vo významných združeniach:
- CLECAT - Európska organizácia pre zasielateľstvo a logistiku
- FIATA - Medzinárodné združenie národných zväzov zasielateľov
- ICC - Medzinárodná obchodná komora Slovensko
- EASA - Európska asociácia bezpečnostných poradcov pre nebezpečné veci

ZLZ SR vydáva dokumenty FIATA:
- konosament FBL
- zasielateľské potvrdenie FCR

Vydavateľská činnosť ZLZ SR:
- Všeobecné zasielateľské podmienky

Vzdelávacia činnosť ZLZ SR :
-  v spolupráci s Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity  
   v Žiline organizuje kurz  celoživotného vzdelávania "Zasielateľstvo - Špedičný expert FIATA "
-  spolupracuje so Žilinskou univerzitou v Žiline a strednými odbornými školami pri zabezpečovaní výučby zasielateľstva                        -  organizujeme pre členov modulové kurzy vzdelávania z oblasti zasielateľstva, logistiky a dopravy