Trilogiq Slovakia s.r.o.

Navrhujeme, staviame a uvádzame do praxe modulárne rúrkové riešenia pre všetky odvetvia priemyslu a obchodu.

Náš modulárny systém umožňuje postaviť takmer každú aplikáciu. Tradičné systémy materiálovej manipulácie pre rôzne pracovné prostredia obsahujú spádové regály, supermarkety, pracovné stanice, manipulačné vozíky, zásobovacie a vychystávacie vozíky, vysokošpecializované pneumatické zariadenia a ostatné zariadenia v zmysle požiadaviek zákazníka.

Spoločnosť TRILOGIQ sama vyvíja a vyrába modulárne komponenty, ako z revolučného kompozitného GRAPHIT systému, tak z klasického oceľového rúrkového systému LeanTek.

Benefity aplikácií navrhnutých našim vysokokvalifikonaným tímom dizajnérov zahŕňajú optimalizáciu pracovného priestoru, redukciu plytvania, zlepšenie ergonómie a lepšiu ochranu vysokohodnotných súčiastok.