Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

Sme stredná odborná škola so zameraním na priemyselnú automatizáciu. Poskytujeme vzdelávanie vo viacerých strojárskych a elektrotechnických odboroch. 

Ako externú službu poskytujeme akreditované vzdelávania:

- elektrotechnické minimum (nahrádza povinné elektrotechnické vzdelanie pre získanie elektrotechnickej spôsobilosti)
- programátor obrábacích CNC strojov (základný kurz CNC sústruženia a frézovania)