Quantum IBS s.r.o.

Spoločnosť sa zaoberá široko chápanými odvetviami BIO a ECO.
Hlavné oblasti činnosti sú:
1. Potravinové výrobky BIO
2. Balenie BIO
3. Ekologické stavebné materiály
4. Ekologické modulárne domy
5. Výrobky z obilia
6. Ekologické obnoviteľné zdroje energie