PredictiveDataScience s.r.o.

Naša spoločnosť sa zaoberá prediktívnou analytikou, ako napríklad predikciou výpadkov výrobných zariadení, anomálií procesných atribútov, ako aj predikcou kvality výrobkov vychádzajúcich z výrobnej linky.

Naše softvérové riešenie " Predictive X " zbiera procesné a kvalitatívne dáta (informácie zo senzorov a historické údaje), vyhodnocuje ich - online a na základe implementovaných algoritmov strojového učenia, predikuje výpadky a anomálie.

Najrozšírenejšie je nasadené vo výrobných podnikoch automobilového priemyslu na Slovensku, v Nemecku a Južnej Afrike (VW, Stellantis). Samozrejme naše riešenie ma univerzálnejšie využitie aj v iných výrobných odvetviach.

Týmto riešením, zvyšujeme dostupnosť výrobnej linky, zvyšujeme počet vyrobených výrobkov v rámci rovnakého výrobného času, zvyšujeme kvalitu vyrobených výrobkov a v neposlednom rade znižujeme náklady výroby.

Nejde o robustné a drahé softérové riešenie s účasťou veľkého týmu alebo veľkého zásahu do vašej IT infraštruktúry.

Technická podpora sú senzory, počítač a kľúčový je zber historických údajov týkajúcich sa výpadkov výrobného procesu a nekvality výrobkov.

Prejdite z reaktívneho systému riadenia výrobného procesu na prediktívny.