Praxuj

Spoločnosť Praxuj prevádzakuje on-line portál, ktorý je zameraný na získavanie mladých ľudí do spoločností pôsobiacich na Slovensku. Funguje od januára roku 2018 a doposiaľ sa zameriaval na bezplatnú inzerciu stáží. Od januára roku 2019 portál umožňuje inzerovať aj bežné pracovné ponuky, avšak aj naďalej sú cieľovou skupinou mladí ľudía. Chceme pomôcť pri udržiavaní mladých ľudí na Slovensku a vytvárať priestor, aby mohli získavať skúsenosti, ktoré ich posunú ďalej v kariérnom živote.