Oxywise, s.r.o.

Spoločnosť Oxywise, s.r.o. bola založená ako výrobná a obchodná spoločnosť so zameraním na dodávky na kľúč, servis a údržbu PSA kyslíkových a dusíkových generátorov v roku 2009 troma zakladateľmi.

Naša spoločnosť má dlhodobé skúsenosti vo vývoji a výrobe PSA kyslíkových a dusíkových systémov a potrebné technické zázemie.

Vzhľadom na rastúce portfólium produktov a služieb sa v roku 2011 vedenie spoločnosti rozhodlo presťahovať do väčších priestorov o celkovej výmere 12000 m2.

Úspešný vstup na trh viedol k postupnému zahájeniu vlastnej výroby kyslíkových a dusíkových generátorov, plniacich rámp, dávkovacích systémov a distribučných sústav, ako i inštalácie PSA technológií do transportných kontajnerov – konfigurovaných podľa požiadaviek zákazníka.

Od roku 2013 sa naša druhá divízia venuje zváraniu konštrukcií z legovaných a nelegovaných ocelí a od roku 2018 laserovému vypalovaniu, CNC ohraňovaniu, orbitálnemu zváraniu a CNC sústruženiu.

Hlavným cieľom našej spoločnosti je poskytovať efektívne, spoľahlivé a cenovo dostupné riešenia, ktoré splnia očakávania našich zákazníkov, ako i priebežné zlepšovanie kvality nami vyrábaných produktov a komponentov, spolu s vysokou kvalitou služieb súvisiacich s inštaláciou a údržbou.

Spoločnosť Oxywise, s.r.o. si kladie za cieľ byť Vašim spoľahlivým partnerom v oblasti priemyselných plynov a spracovania kovov. Tento zámer sa snažíme dosiahnuť pomocou kvalifikovaného personálu, ako aj dôslednou a zodpovednou prácou manažmentu a prístupom orientovaným na zákazníka vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach spoločnosti.

V snahe pokračovať v úspešnej práci a dosiahnutiu stabilnej pozície na náročných zahraničných trhoch, spoločnosť Oxywise, s.r.o. zaviedla systém riadenia kvality ISO 9001:2000 a PED 97/23/EC.

Naše zariadenia sú schválené spoločnosťou TUV NORD (N.B. 0045) a označené značkou CE v súlade so smernicou 2014/68 / EÚ (tlakové zariadenia) a certifikátu EAC v súlade s technickým predpisom TR CU z Colnej únie EurAsEC. Náš kód NCAGE v rámci kodifikačného systému NATO je 1331M.

Generátor medicínskeho kyslíka bol úspešne certifikovaný podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 93/42 / EHS o zdravotníckych pomôckach v roku 2017 spoločnosťou DNV GL (NV 2460), následne Slovenská obchodná komora vydala osvedčenie o voľnom predaji. Naša spoločnosť je taktiež registrovaná ako výrobca zdravotníckych pomôcok Slovenským ústavom pre kontrolu liečiv.