OJSC Elecond

Spoločnosť bola založená v roku 1968 a pracuje v nej 2000 ľudí, 760 z nich s vysokoškolským vzdelaním. Špecializáciou spoločnosti je výroba hliníkových a tantalových kondenzátorov. Všetky komponenty pre montáž kondenzátorov si vyrábame svojpomocne a zariadenia na montáž kondenzátorov spoločnosť nakupuje v zahraničí u renomovaných firiem.

Medzi viac než 1600 klientmi spoločnosti ОАО „Elecond“ je možné zvlášť vyčleniť tieto spoločnosti:

 • Ruské železnice
 • Jadrová energetická korporácia Rosatom
 • Ruská kozmická korporácia Roskosmos
 • Nanotechnologická korporácia Rosnano

Kondenzátory dodávame prakticky pre všetky sféry elektronického a elektrotechnického priemyslu:

 • Bežná priemyselná technika
 • Automatizovaná technika
 • Automobilová a železničná doprava
 • Spoje a kontrolné systémy
 • Zdravotnícke zariadenia
 • Letectvo a vesmír

Systém manažmentu kvality v spoločnosti ОАО „Elecond“ je certifikovaný podľa noriem ISO 9001 a ISO 16949 – vo vzťahu k produkcii dodávanej pre automobilový priemysel. Naša spoločnosť má zároveň certifikáty Európskej únie, aktívne pracuje na získaní odvetvových a národných certifikátov, ktoré sú nutné pre odberateľov.

Ponúkame spoluprácu v rôznych smeroch:

 • Použitie produkcie našej spoločnosti vo výrobe elektronických a elektrotechnických zariadení.
 • Vývoj kondenzátorov na základe požiadaviek objednávateľa.
 • Začatie spoločnej výroby kondenzátorov a tiež elektrotechnických zariadení na ich báze.
 • Spolupráca vo vedecko-technickej sfére, vykonávanie výskumných aplikovaných prác na vývoji pracovných elektrolytov pre kondenzátory, vývoji technológií zvárania, vývoji aditívnych technológií výroby vysoko pórovitých materiálov, vytvorení oxidových dielektrických povlakov a ďalších technológií používaných pri vývoji a výrobe kondenzátorov.

Sme pripravení zjednotiť úsilie so slovenskými spoločnosťami v rôznych oblastiach prípadnej spolupráce.