nebotra consulting s.r.o.

V spoločnosti nebotra consulting s.r.o. veríme, že veci sa vždy dajú robiť lepšie. Už od roku 2004 hľadáme a rozvíjame podnikateľský potenciál našich klientov tak, aby pracovali efektívnejšie, či už z hľadiska postupov alebo hospodárenia a s dobrým pocitom. Za toto obdobie sme sa podieľali na posudzovaní, príprave a realizácii viac ako 200 projektových zámerov v kumulatívnej hodnote presahujúcej výšku 350 mil. €.

Identifikujeme problém alebo príležitosť, predstavíme návrh opatrení a zabezpečíme ich implementáciu. Nastavenie pravidiel nezväzuje, ale odstraňuje neistotu. Cieľom je rozvoj podnikania, manažment rizík a udržateľná ziskovosť.

Odborné podnikateľské poradenstvo poskytujeme v oblastiach rozvoja spoločností (zlepšenie fungovania interných činností) a financovania projektov (z verejných a súkromných zdrojov).

Kľúčom k úspechu je holistický prístup - firmu vnímame ako celok - napriek tomu, že zadanie sa často týka len jej časti. Snažíme sa o dlhodobé partnerstvá, umožňujúce proaktívne hľadanie možností a synergií. Vďaka tomu nie sme len dodávateľom objednanej služby, ale partnerom prinášajúcim riešenia, postavené na skúsenostiach z predchádzajúcich projektov v širokej sieti kontaktov.

Medzi našich klientov patria najmä podnikateľské subjekty z oblasti výroby a poskytovania služieb - napr. spoločnosti SPINEA, Kofola, skupina AZC, skupina Matador, Nestlé, VÚJE, McCarter, IMUNA PHARM, AMBROPEK, Raven, skupina SIPOX, ŽOS-EKO, ŽOS Zvolen, Tesla Liptovský Hrádok, ZETOR, Kinex Bearings, Tubapack, Betamont, Virtual reality media, U.S. Steel Košice, Hotel Partizán, Hotel Slamený Dom, Kúpele Bojnice, Slovakia ring a iné.

Radi prispejeme k úspechu aj vášho projektu.

Viac informácií získate na:

e-mail: info@nebotra.com

telefón: 0908 788 338