MIBCON SK s. r. o.

Spoločnosť Mibcon poskytuje odbornú pomoc pri zavádzaní nových informačných systémov a technológií. Uvedomujeme si, že je potrebné porozumieť potrebám zákazníka a mať spoločný cieľ, aby boli projekty úspešne realizované. Zaujímame sa o všetky technologické inovácie a posudzujeme potenciál každej inovácie individuálne. Nebojíme sa venovať novým produktom a inováciám v nich. Naše hlavné oblasti sú: Analytika, ERP riešenia, End-to-End riešenia a Zákaznícky vývoj.