KABELSCHLEPP-SYSTEMTECHNIK, SPOL. S R. O.

Spoločnosť KABELSCHLEPP vyrába plne vyvinuté, bezpečné systémy na ochranu vodiacich plôch, vretien a hriadeľov pred znečistením a poškodením , nosiče energií , dopravníkové systémy .

.