INFOCAR a.s.

Spoločnosť INFOCAR a.s. je vyše 20 rokov lídrom na slovenskom trhu  v oblasti telematiky.

V dlhoročnej spolupráci so spoločnosťou ANDIS s.r.o. disponujeme vlastnou kvalitnou hardvérovou a softvérovou základňou, získaným know-how a širokým portfoliom služieb a GPS produktov. Naša odborno - servisná montážna sieť, pokrýva celé územie SR.
Spoločný vývoj a výroba GPS zariadení v RMC s.r.o. nám umožňuje reagovať na akékoľvek požiadavky klientov, čoho dôkazom je vyše 25. 000 inštalácii, bohaté referencie a dlhodobá spokojnosť našich zákazníkov.