IBG Slovensko s.r.o.

IBG je popredná stredoeurópska spoločnosť v oblasti zabezpečenia nesieťovej energie. Celková činnosť IBG je rozdelená do piatich segmentov:

Trakčný pohon
všetko okolo batérií a nabíjania manipulačnej techniky, čistiacich strojov, plošín, lodí, invalidných vozíkov atď.
Mobilita
tu sa jedná predovšetkým o batérie a systémy nabíjania pre koľajové vozidlá a elektromobily
Záložné napájanie
akékoľvek systémy záložného napájania vrátane neprerušiteľného
Energetické systémy
segment pokrývajúci nové smery v energetike, predovšetkým decentralizáciu výroby elektrickej energie, vrátane obnoviteľných zdrojov
Dátová centrá
kompletné non-IT časti dátových centier