ENVISOL s.r.o.

Spoločnosť ENVISOL s.r.o., sa zaoberá profesiálnym poradenstvom v oblasti stavebno environmentálneho manažmentu. Svoju činnosť vykonáva priamo v praxi na stavbách pozemného a inžinierskeho staviteľstva. Organizuje odborné školenia priamo v mieste vzniku odpadov.