ELKOND HHK, a.s.

„Naše káble vedú k vám„  - nielen krédo, ale aj skutočný postoj spoločnosti ELKOND HHK, a.s. k požiadavkám zákazníkov na vývoj, výrobu, testovanie a zavádzanie sériovej výroby káblov podľa harmonizovaných a národných noriem, ako aj na úzko špecializovanú produkciu „šitú na mieru“.


ELKOND HHK, a.s. spustil svoju výrobu v roku 1993 so zameraním na produkciu telekomunikačných káblov. V priebehu rokov postupne rozširoval svoje produktové portfólio o ďalšie skupiny káblov a vodičov z medi. Jedným z výrazných míľnikov v oblasti výrobného sortimentu bol rok 2002, kedy sa vo fabrike spustil vývoj, výroba a predaj bezhalogénových káblov a káblov s požiarno – technickými parametrami. V tejto oblasti ELKOND HHK, a.s. bol a stále je spolutvorcom legislatívy, ktorá stanovuje požiadavky na výrobu, parametre, montáž, skúšky a dokumentáciu k uvedeným káblom.


Spoločnosť ELKOND, HHK a.s je otvorená každej novej výzve trhu, a preto v duchu firemného sloganu „Naše káble vedú k vám . . . „. vyvíja, skúša a v čoraz vyššom objeme dodáva špeciálne káble podľa špecifických požiadaviek zákazníkov z rôznych oblastí priemyslu, telekomunikácií a stavebníctva.


ELKOND HHK, a.s. vám vyrobí a dodá:
• komunikačné káble
• napájacie káble a vodiče do 1kV
• napájacie káble a vodiče do 1kV s triedou reakcie na oheň
• riadiace káble
• riadiace káble s triedou reakcie na oheň
• medené drôty, lanká a laná až do 1500 mm2
• káble s tienením
• špeciálne výrobky podľa vašich požiadaviek