Eco Auto s.r.o

Spoločnosť Eco Auto s.r.o. ako prvá na Slovensku prevádzkuje špecializovaný showroom na predaj elektromobilov a produktov súvisiacich s elektromobilitou.​Poslaním spoločnosti je uspokojiť požiadavky a záujem zákazníkov o ekologicky čistý spôsob osobnej prepravy a prepravy tovaru najmä na území miest a obcí. Strategickým cieľom spoločnosti je stať sa pre zákazníka pri rozhodovaní o ekologicky čistom spôsobe prepravy odborným partnerom a poradcom, tak aby zákazník podľa svojich potrieb získal ekologickú a optimálnu „hodnotu za peniaze".
Hlavným cieľom spoločnosti sú komplexné služby pri predaji osobných a úžitkových elektromobilov pre rôzne skupiny obyvateľov a pre firemných zákazníkov, predaj a inštalácia verejných rýchlo a pomalo nabíjacích stojanových staníc, wallboxov a prenosných nabíjacích káblov, inštalácia hybridných fotovoltaických ostrovných systémov, domácich úložísk energie.