DEVEHO consulting s.r.o.

Deveho Consulting Group je medzinárodná obchodná IT spoločnosť, zameraná na implementáciu ERP riešení Sage X3 vo viacerých krajinách, s využitím uznávaných osvedčených postupov pri implementácii ERP projektov.
V rámci našich 7 pobočiek, vo Francúzsku (2), v Rumunsku, na Slovensku, v Španielsku, vo Švajčiarsku a v Holandsku, spravujeme celosvetovú aj lokálnu implementáciu.

Ponúkame Full Cloud špičkové medzinárodné ERP riešenie, so silnou lokálnou podporou.

Naším poslaním je podporiť rozširovanie Vašej spoločnosti prostredníctvom pragmatického a dôsledného riadenia projektov.
Vďaka významným partnerstvám s firmami v oblasti účtovníctva a fiškálnymi firmami, vďaka hlbokému pochopeniu miestnych požiadaviek nasadzujeme špecializované lokalizácie Sage X3 v spolupráci so spoločnosťou Sage.

Najlepší spôsob, ako získať výhody z medzinárodného výkonného riešenia, pokrývajúceho právne predpisy podľa jednotlivých krajín!

Našou špecializáciou sú riešenia ohľadom legislatávy a účtovníctva, logistky a ekonomiky, obchodu , výroby ako aj riešenia vhodné pre Industry 4.0 a moderný pohľad na digitalizáciu, automatizáciu, so silnou lokálnou podporou.