Špecialista požiarnej ochrany

  • Vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb
  • Riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení
  • Spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru. A taktiež:komplexné odborné poradenstvo a ďalšie činnosti podľa Vašich potrieb