Spätný odber elektroodpadu z domácností

Podmienky spätného odberu elektroodpadu (vyradených elektrozariadení), použitých batérií a akumulátorov:

  • Spätný odber je vykonávaný v súlade so zákonom o odpadoch.
  • Pri nákupe nového elektrospotrebiča máte právo u nás odovzdať svoj použitý elektrospotrebič, rovnakého druhu (ale aj rôznej značky).
  • Platí princíp „kus za kus“ – počet odovzdaných elektrospotrebičov = počet nakúpených.
  • Platí pre elektrozariadenia rovnakého typu/využitia, napr. ohrievač/ohrievač
  • Batérie a akumulátory sú odoberané bez viazanosti na nákup batérií či elektrozariadení.
  • Všetky služby spojené so spätným odberom sú bezplatné!
  • Ekologickú likvidáciu elektrozariadenia pre nás zaisťujú spoločnosti Envidom a EKOLAMP Slovakia