SICAM 1703 – modulárne riešenie Systém

SICAM 1703 ponúka všetky možnosti pre sekundárne technológie na všetky druhy rozvodní. K charakteristickým vlastnostiam systému patria nízke náklady na počiatočnú ekonomickú investíciu, ako aj nákladovo-optimalizovaná prevádzka. Vďaka svojej modulárnej koncepcii, je systém vhodný pre každú požiadavku. Podporuje všetky typy riešení, od vysoko kompaktných systémov v úrovni stredného napätia po veľmi rozsiahle ultra-vysoko napäťové systémy, a je možné ho pružne prispôsobiť existujúcemu prostrediu. Systém komunikuje s veľkým počtom trhovo špecifických treťostranných protokolov, vrátane štandardizovaných protokolov ako sú IEC 60870-5-101/103/104 a IEC 61850. Pokiaľ ide o dostupnosť, systém je mimoriadne prispôsobivý vďaka flexibilnej redundantnej koncepcii. V podmienkach inžinieringu systém ponúka "nástroj pre všetky systémy," spojený so zníženými nákladmi na vzdelanie, vysokou konzistenciou dát prostredníctvom zamedzenia duplicitných položiek a možnosť zdieľania dát s rôznymi zdrojmi automatizačných systémov. A samozrejme môžete očakávať vysokú dostupnosť vďaka samodiagnostike, flexibilnej redundantnej koncepcii a jednoduchej vzdialenej správe.