PLM Systémy

Vývoj nových produktov - PLM systémov založených na otvorenej licencii systému Aras Innovator vrátane integrácii do MS Office, ERP systémov a konektorov do CAD systémov (CATIA V5, NX, Solid Edge, Solid Works, Inventor).