OBCHODNÉ VÁHY

Obchodné váhy sa používajú pre priamy obchodný styk a sú úradne overené - ciachované. Sú určené pre váženie tovaru, potravín alebo surovín.
Obchodné váhy s výpočtom ceny a zariadením na tlač etikiet

Podľa nameranej hmotnosti dokážu vypočítať cenu ovocia, zeleniny a iných množstevných surovín. Moderné obchodné váhy sú vybavené zariadením na tlač etikiet a bločkov a obojstranným displejom zobrazujúcim údaje o hmotnosti, jednotkovej cene a celkovej cene, aby ich mohol súčasne čítať predavač i kupujúci.
Obchodná váha priamo komunikuje s pokladničným systémom

Prostredníctvom RS232 rozhrania dokážu priamo komunikovať s pokladničným systémom, čo zrýchľuje platbu za tovar. Vyššie modely obchodných váh obsahujú programovateľné pamäťové klávesy pre rýchlejšiu obsluhu.