Monitorovanie a meranie v oblasti automatizácie a priemyslu

Hľadáme uplatnenie našej unikátnej meracej/monitorovacej opto-vláknovej technológie v priemysle. Je vhodná najmä do priemyslu: chemicky, petrochemicky, strojárstvo, automatizácia výrobných liniek, stavebníctvo