HOOX: Jediné HW šifrované mobily!

Hardvérovo šifrované mobilné telefóny HOOX: 

Ponúkame Vám komfort vysoko bezpečnej komunikácie. Riešenie certifikované EU-NATO na stupeň „Restricted“, dostupné ako služba alebo On-premise komplexné riešenie (HOOX server v priestoroch zákazníka). Riešenie poskytuje ochranu Vašej komunikácie a Vašich dát prostredníctvom dôveryhodného zariadenia, bezpečnej infraštruktúry s bezprecedentnými funkciami, ako napríklad zabezpečené konferencie. Zabezpečte pre svojich strategických riadiacich a kľúčových pracovníkov jediné hardvérovo kryptované smartfóny Hoox, pričom kryptovanie a dekryptovanie prebieha výhradne len na smartfónoch, a kryptovacie kľúče sú generované systémom priamo zákazníkovi.

Prílohy