AC/DC spínané zdroje pre galvanotechniku a elektrochémiu

Charakteristika

Zdroje sú navrhované na základe najmodernejších technológií výroby spínaných zdrojov pracujúcich systémom stredofrekvenčného prenosu výkonu s využitím IGBT modulov. Priebeh účinnosti v závislosti na veľkosti záťaže zdroja je v širokom rozsahu takmer konštantný. Vyznačujú sa tiež veľmi dobrými dynamickými vlastnosťami, malým zvlnením výstupného napätia, vysokou účinnosťou až 92% a malou intenzitou rušenia vďaka dokonalým filtrom. Výstup zdroja je skratuvzdorný a galvanicky oddelený od vstupu.

 

Aplikácia

V najrôznejších oblastiach priemyslu, kde sú potrebné technologické zariadenia – spínané zdroje. Príklady použitia: zariadenia pre galvanotechniku neutralizáciu vody, eloxovanie, elektroforetické povrchové úpravy, elektrochemické lakovanie „clean“, odmasťovanie a akákoľvek odporová záťaž.