Prinášame vám kompletný prehľad ekonomických opatrení na pomoc podnikateľom

Tu nájdete kompletný prehľad ekonomických opatrení pre podnikateľov na stlmenie dopadov koronavírusu. Ku každému sme pridali link na užitočnú webovú stránku.

OPATRENIE Č. 1

ÚHRADA NÁHRADY MZDY ZAMESTNANCA TÝM ZAMESTNÁVATEĽOM, KTORÝCH PREVÁDZKY SÚ/BOLI POVINNE UZAVRETÉ

Viac na: www.pomahameludom.sk

 

OPATRENIE Č. 2

PAUŠÁLNE PRÍSPEVKY PRE SZČO, KTORÝCH PREVÁDZKY SÚ/BOLI POVINNE UZAVRETÉ

Viac na: www.pomahameludom.sk

 

OPATRENIE Č. 3

PODPORA ZAMESTNÁVATEĽOV ZASIAHNUTÝCH MIMORIADNOU SITUÁCIOU REALIZOVANÉ FORMOU:

3A – príspevok na úhradu náhrady mzdy vo výške najviac 80% a najviac 880 eur

3B – paušálny príspevok pri poklese objemu služieb

Viac na: www.pomahameludom.sk

 

OPATRENIE Č. 4

PAUŠÁLNY PRÍSPEVOK PRE ZAMESTNANCOV/DOHODÁROV A SZČO ZASIAHNUTÝCH MIMORIADNOU SITUÁCIOU A KTORÍ NEMALI ŽIADEN INÝ PRÍJEM

Viac na: www.pomahameludom.sk

 

OPATRENIE Č. 5

POSKYTNUTIE BANKOVÝCH ZÁRUK FIRMÁM

Opatrenie je v štádiu riešenia

 

OPATRENIE Č. 6

ZAVEDENIE PANDEMICKEJ DPN A OČR PRE ZAMESTNANCOV

Viac na: www.socpoist.sk/pandemicke-osetrovne/68337s#11 

 

OPATRENIE Č. 7

ODKLAD PLATBY ODVODOV ZA ZAMESTNÁVATEĽA PRI POKLESE TRŽIEB O VIAC AKO 40%

Viac na: www.socpoist.sk/kto-a-ako-si-moze-odlozit-zaplatenie-odvodov/68337s#10b

A na: www.vszp.sk/platitelia/odklad-splatnosti-preddavkov/

 

OPATRENIE Č. 8

ODKLAD PREDDAVKOV DANE Z PRÍJMU PRI POKLESE TRŽIEB O VIAC AKO 40%

Viac na: www.financnasprava.sk/sk/infoservis/koronavirus-opatrenia  

 

OPATRENIE Č. 9

MOŽNOSŤ ZAPOČÍTANIA NEUPLATNENEJ STRATY OD R. 2014 VRÁTANE

Viac na: www.financnasprava.sk/sk/infoservis/koronavirus-opatrenia

 

OPATRENIE Č. 10

ODPUSTENIE PLATIEB ODVODOV pre zamestnávateľov za mesiac apríl, ktorých prevádzky sú/boli povinne uzavreté

Viac na: www.socpoist.sk/aktuality-sp-pripravuje-elektronicky-formular-k-odpusteniu-poistneho-za-april--ziadosti-zatial-nepodavajte/48411s68554c

 

OPATRENIE Č. 11

ODKLAD SPLÁTOK ÚVEROV AŽ NA 9 MESIACOV PRE OBČANOV, SZČO A MSP FIRMY

Viac na: www.nbs.sk/sk/ofs/zivotne-situacie/vase-financie-a-covid-19/odklad-splatok-podnikatelia