Marián Osúch ml. z firmy Marpex: Táto kríza prinútila štátnu aj komerčnú sféru k reformám, o akých väčšina doposiaľ iba hovorila

Marpex je rodinná firma z Dubnice nad Váhom, ktorá sa už 27 rokov venuje priemyselnej automatizácii. Navrhuje a realizuje kompletné riešenia pre efektívnu výrobu, montáž, údržbu alebo logistiku. 

Firma spolupracuje s veľkými priemyselnými podnikmi z automobilového, strojárskeho či chemického priemyslu. Dodáva technologické celky, ktoré majú zlepšiť efektívnosť výroby či znížiť jej chybovosť. Firma Marpex v roku 2012 vyhrala anketu Happy Company – Skvelé miesto pre prácu v kategórii Malé firmy. Dnes v nej pracuje 20 ľudí.

„Za 25 rokov existencie firmy sa mi nestalo, že keď som večer alebo cez víkend, prípadne vo sviatok požiadal hocikoho o pracovnú výpomoc, aby som dostal zamietavú odpoveď. Nemusel som nič prikazovať alebo nariaďovať. Aj v tomto vidím kľúč k úspechu akejkoľvek firmy,“ skonštatoval riaditeľ Marián Osúch st. v rozhovore pre trend.sk.  Nám na otázky odpovedal Marián Osúch ml., obchodný a marketingový riaditeľ a konateľ spoločnosti.

O PODNIKANÍ

Na ktoré úspechy firmy ste najviac hrdí a prečo?

Po pracovnej stránke nás teší, že sme sa dokázali úspešne presadiť s projektami vo všetkých tunajších automobilkách a rovnako aj u ich hlavných subdodávateľoch. Po personálnej stránke sme hrdí na náš kolektív. V parametre „personálna stabilita“ patríme jednoznačne medzi celorepublikových rekordérov. Mnohí naši kolegovia sú vo firme od jej začiatku resp. od začiatku svojej profesionálnej kariéry. Niektorí už 25 rokov, iní viac ako 15 rokov.

Aké sú pre vás najdôležitejšie zásady pre úspešné podnikanie?

Pozrieť sa na problém z pohľadu zákazníka, byť spoľahlivým partnerom, ktorý aj ústnu dohodu považuje, obrazne povedané, za notársky overenú písomnú zmluvu, držať slovo a nesľubovať nesplniteľné. V odbornej sfére je samozrejme nutné a dôležité permanentné vzdelávanie s cieľom držať krok s najnovšími vývojovými trendami v oblasti automatizácie.

 

Ako sa podľa vás za posledné roky zmenil trh, na ktorom pôsobíte a konkurencia?

Konkurencia je „čistejšia a silnejšia“. Mám na mysli to, že veľa jednorazových, papierových, špekulatívnych a podvodných firiem zaniklo, zostali iba tie serióznejšie, čo však na druhej strane znamená ich posilnenie. Podľa mňa to je pozitívne. A v našej branži pozorujeme, že úspešnosť firiem je priamoúmerná ich ponuke. To znamená, že už to nie je iba o predaji komponentov, ale do popredia sa dostávajú komplexné riešenia a služby a „dodávky na kľúč“.

 

A ako tento trh môže ovplyvniť kríza?

Síce na jednej strane dochádza k poklesu dopytu, najmä zo zahraničia, na druhej strane sú však firmy nútené zareagovať zmenou procesov alebo postupov, aby boli lepšie pripravené na podobné neočakávané situácie ako sa stala tento rok s vírusom. Hľadajú riešenia, ktoré im pomôžu k vyššej efektivite a produktivite Firmy začali reformovať mnohé procesy, ktoré doteraz robili buď manuálne alebo vôbec, a to s využitím automatizačných a informačných technológií. Myslím, že väčšina z nich pri tom zostane aj v budúcnosti. Z toho bude vyplývať aj zmena v potrebnom personálnom obsadení. Bude väčší nedostatok kvalifikovaných pracovníkov s technickým zameraním bez ohľadu na odvetvie.

Skrátka, táto kríza, viac ako iné, prinútila všetkých, od štátnej správy cez charitatívnu až po komerčnú sféru k reformám, o akých doteraz väčšina iba hovorila.

 

Aké sú vaše plány a méty do budúcnosti?

Už minulý rok sme začali pracovať na projekte rozšírenia priestorov, kde bude nový sklad, montážna dielňa, zasadačka s prezentačnou miestnosťou a ďalšie kancelárske priestory. Projekt je pripravený, žiaľ, plány zabrzdila momentálna kríza spôsobená koronavírusom. S koronakrízou súvisí ďalší náš cieľ - udržanie, prípadne zvýšenie zamestnanosti. Čo sa týka biznisu, veľa sme v poslednom čase investovali do novej služby – 3D skenovanie vnútorných priestorov – a očakávame, že niektoré zaujímavé projekty tento rok zrealizujeme a aj dokončíme.

O OCHORENÍ COVID-19

Ako hodnotíte pomoc od vlády? Využili ste ju?

Myslím si, že pomoc nie je zle nastavená, avšak dochádzalo k zmätočnej komunikácii a možno veľa firiem na pomoc rezignovalo. My sme využili jednu formu pomoci, s ktorou sme boli spokojní. Celá administratíva bola dosť jednoduchá, pričom pri prvej žiadosti sme dostali peniaze desiaty deň od jej podania, pri druhej to bolo dokonca do 3 dní.

 

Ako pandémia ovplyvnila chod vašej firmy?

Samozrejme, že situácia mala vplyv aj na nás. Keďže našimi zákazníkmi sú najmä výrobné firmy z oblasti automotive, došlo k prepadu tržieb aj u nás. Zamestnanci boli rozdelení na tri skupiny: časť pracovala za prísnych hygienických opatrení nepretržite v prevádzke, časť pracovala formou homeofficu a časť musela kvôli malých deťom zostať doma na OČR. Pred spustením normálneho režimu prešlo 100 % kolegov testom na COVID-19.

 

S čím najťažším ste sa počas nej museli vysporiadať?

Jednoznačne neistota. Nikto nevedel, čo bude zajtra, pozajtra, o mesiac, ako sa bude situácia vyvíjať ďalej, čo ak niekto zo zamestnancov bude mať pozitívny test na koronavírus. Čo ak pôvodne odložené projekty budú úplne zrušené? Čo ak sa automotive priemysel nenaštartuje niekoľko mesiacov, nebodaj rokov? Veľa otázok, málo odpovedí.

Mnohé firmy pre ekonomický pokles optimalizujú výdavky či procesy. Aké riešenia či technológie z vášho portfólia im v tom môžu pomôcť?

3D skenovanie. Výstupom je veľmi presný a podrobný nielen 2D výkres, ale aj 3D model všetkých výrobných, montážnych, skladových, výstavných a akýchkoľvek iných priestorov. Umožňuje to pracovať z ľubovoľného miesta na svete online, pričom odpadá nutnosť fyzickej prítomnosti všetkých zúčastnených na jednom mieste. Významne to znižuje jednak priame finančné náklady, skracuje niekoľkonásobne čas a poskytuje vysokú presnosť a aktuálnosť.

 

O PODNIKATEĽSKOM PROSTREDÍ NA SLOVENSKU

Kde vidíte najväčšie nedostatky a prekážky, ktoré bránia firmám rozvíjať sa?

  • Vysoké odvodové zaťaženie, potrebujeme zmenu v daňovo a odvodom systéme.
  • Nepružný Zákonník práce, treba dať väčšiu voľnosť a právomoci zamestnávateľom oproti zamestnancom.
  • Prílišná byrokracia na úradoch. Mali by sa skrátiť lehoty a spôsob vybavovania.
  • Slabá a zdĺhavá vymožiteľnosť práva.
  • Je nevyhnutná úplná elektronizácia verejnej správy a prepojenie databáz do jednej spoločnej.

Spoločnosť Marpex je členom Zväzu elekrotechnického priemyslu SR, ktorý je v Asociácii priemyselných zväzov.