8 scenárov digitalizácie s využitím umelej inteligencie

Slovenské firmy musia držať krok so svetovými trendmi a v záujme svojej budúcej prosperity musí naša krajina pokračovať vo využívaní najmodernejších strategických technológií. Manuál pre zavedenie umelej inteligencie má pomôcť firmám zvýšiť ich konkurencieschopnosť vďaka využívaniu umelej inteligencie.

Scenáre digitalizácie s využitím umelej inteligencie predstavujú návod na použitie umelej inteligencie v podnikaní na našej lokálnej úrovni. Opisujú technológie, ktoré sú už k dispozícii a ich možnosti využitia za účelom ich pretavenia do konkurenčnej výhody, ako aj reálne situácie a možnosti pre firmy. Týmto prístupom sledujeme primárny cieľ: zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských firiem.

NA STIAHNUTIE – 8 SCENÁROV DIGITALIZÁCIE FIRIEM POMOCOU UMELEJ INTELIGENCIE

Brožúra 1 – Optimalizácia výroby
Brožúra 2 – Riadenie kvality, výstupná a laboratórna kontrola a analýza
Brožúra 3 – Prediktívna údržba
Brožúra 4 – Inteligentná automatizácia nevýrobných procesov
Brožúra 5 – Energetický manažment
Brožúra 6 – Marketing a podpora predaja
Brožúra 7 – Online predaj
Brožúra 8 – Podpora zákazníkov a používateľov

Príloha na stiahnutie: Manuál pre zavedenie umelej inteligencie 


Texty uvedené v brožúrach sú súčasťou dokumentu ANALÝZA A NÁVRH MOŽNOSTÍ VÝSKUMU, VÝVOJA A APLIKÁCIE UMELEJ INTELIGENCIE NA SLOVENSKU – DIELO Č. 2 – MANUÁL PRE FIRMY NA ZAVEDENIE UMELEJ INTELIGENCIE. Dielo bolo vypracované pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu autorským kolektívom zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na základe Zmluvy o dielo č. 1024/2019 zo dňa 29. 10. 2019. Počas tvorby tejto štúdie boli jednotlivé výstupy posudzované expertným tímom združeným pod Slovenským centrom pre výskum umelej inteligencie – Slovak.AI, ktorého členom je aj Slovenská technická univerzita v Bratislave. 

© 2019, 2020 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Všetky práva vyhradené.