VIDEO Predstavili trvalý mechanizmus podpory na udržanie pracovných miest, realitou by mal byť od roku 2022

„Mechanizmus je výsledkom verejného prerokovania, na ktorom sme sa aktívne zúčastňovali. Model, ktorý predstavilo ministerstvo práce, preto vítame. S naším odborným tímom sme pripravení spolupracovať aj na ďalších krokoch," skontatoval generálny sekretár APZ Andrej Lasz. 

Viac na: 

https://www.ta3.com/clanok/1190124/prvu-pomoc-nahradi-fond-pre-firmy-i-zivnostnikov-predstavili-ho.html