VIDEO Generálny sekretár APZ A. Lasz o väčšej pomoci pre firmy

Prečo je v rámci druhej vlny opodstatnené navýšenie pomoci pre firmy a čo je dôležité pri tvorbe metodík jej poskytovania, prečo je potrebné, aby vláda "upratala" termíny v zákonoch prijatých v rámci pomoci firmám počas prvej vlny a prečo by malo byť zamestnávateľom umožnené pripomienkovať pandemické opatrenia pred tým, než vstúpia do platnosti. 

https://www.ta3.com/clanok/1194964/generalny-sekretar-apz-a-lasz-o-vacsej-pomoci-pre-firmy.html?fbclid=IwAR3ekxWEvRWtYar8he3B_R6bF6shivEdylo9Mp_LfRiZpHJGtgeqqJtfBjw