Slovensko patrí ku krajinám najviac ohrozeným nezamestnanosťou

Z prognózy Medzinárodnej organizácie práce vyplýva, že sme krajina najviac ohrozená nezamestnanosťou. Vlani bolo na Slovensku zamestnaných takmer 2,6 milióna ľudí. Najväčšia časť z nich, takmer 700-tisíc, pôsobí v priemysle. Okrem priemyslu pracuje v najpostihnutejších sektoroch maloobchodu a veľkoobchodu 307-tisíc ľudí a v ubytovacích a reštauračných službách 108-tisíc ľudí.

Viac v reportáži Správ RTVS Firmy prepúšťajú, vládna pomoc nestačí:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/231016