APZ rokuje s ministerstvom práce o zvýšení príspevku na zachovanie pracovných miest

Dopyt po vyššej pomoci na zachovanie pracovných miest v časoch ekonomickej krízy je stále aktuálny aj zo strany firiem združených v Asociácii priemyselných zväzov. Jej zástupcovia preto s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR intenzívne rokujú o možnostiach zvýšenia mesačného príspevku pre zamestnanca na zachovanie jeho pracovného miesta, kým bude na Slovensku nastálo zavedený Kurzarbeit.

Primárnym cieľom Asociácie priemyselných zväzov je zvýšenie mesačného limitu, ktorý dnes predstavuje 880 eur, čo je 80 % z priemernej mzdy na Slovensku. Tá v súčasnosti
dosahuje výšku okolo 1100 eur. „S tým od začiatku nesúhlasíme. Nakoľko ide o pomoc priamo pre zamestnanca, výška príspevku musí odrážať jeho reálnu mzdu. V priemyselnej výrobe sa priemerná mzda pohybuje od 1500 eur vyššie,“ uviedol Andrej Lasz, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov.

APZ v intenzívnych rokovaniach s ministerstvom práce presadzuje, aby bola výška príspevku pre zamestnanca ohraničená najmenej maximálnou výškou dávky v nezamestnanosti, čo je polovica dvojnásobku priemernej mzdy na Slovensku a predstavuje sumu 1032 eur.„Maximálny príspevok by sa tak priblížil k realite a zároveň spĺňal limit, ktorý už dnes povoľuje súčasná legislatíva,“ dodáva Andrej Laszs tým, že nielen pre firmu a jej zamestnancov, ale aj pre štát je výhodnejšie pracovné miesto zachovať, ako zrušiť.

Ak sa budú rokovania uberať aj naďalej tým správnym smerom, vyšší príspevok môže byť realitou už od októbra 2020. Jeho výška by udržateľne pokryla obdobie do zavedenia stáleho Kurzarbeitu. To sa odhaduje na január 2022.